Bel ons! 078 480100
  • pbslide1

Melding bij de Nationale Bank

Elke lening of hypotheek die mensen afsluiten, zoals hypothecaire leningen, leningen op afbetaling, maar ook kredietopeningen en kredietkaarten worden centraal geregistreerd in een gegevensbestand dat bijgehouden wordt door de Nationale Bank van België (dat bestand heet: Centrale voor Kredieten aan Particulieren).

Soms staat u plots voor een voldongen feit: een melding bij de Nationale Bank. U staat zogezegd op de ‘zwarte lijst’.

Wat betekent dit?

Elke nieuwe hypotheek wordt ingeschreven in het positieve luik van het bestand. Maar als u uw hypotheek of andere lening niet (tijdig) heeft kunnen betalen wordt dit – bij een achterstand van 3 maanden en 8 dagen* – gemeld in het negatieve luik van het bestand.

Als u op de ‘zwarte lijst’ terecht bent gekomen, wat zijn dan uw mogelijkheden?
De consequenties kunnen langdurig en zeer vervelend zijn. Kredietverstrekkers zullen u vaak geen nieuwe lening kunnen of willen aanbieden, zelfs niet als die hypotheek veel gunstiger voor u is tegen lagere maandlasten.

Hypo-Krediet.be helpt u graag dit probleem op te lossen. Hiervoor zijn twee voorwaarden:

1) U bent eigenaar van een woning of heeft iemand die eigenaar is (ouders, familie, vrienden) én die die het voorstel mee wil ondertekenen.
2) De waarde van deze woning is een stuk hoger dan de schuld die daar tegenover staat

Als u aan bovenstaande twee voorwaarden voldoet, is de kans groot dat wij een voorstel kunnen doen! Dit kan ertoe leiden dat uw melding van de Nationale Bank geschrapt wordt en uiteindelijk zelfs helemaal verdwijnt. En niet onbelangrijk: uw lasten gaan omlaag of u krijgt een bedrag op uw rekening zodat u weer wat adem kunt halen.

Indien u niet aan deze twee voorwaarden voldoet zijn er wellicht wel ouders of grootouders met een eigen woning waar (bijna) geen hypotheek meer op rust. Als we deze woning minimaal een jaar lang als borg kunnen gebruiken, geeft dit de geldverstrekker meer zekerheid voor als het weer fout zou gaan. Wellicht kan er dan wel een voorstel gedaan worden. Na dat jaar bent u geschrapt van de nationale bank, kan u weer op eigen kracht verder en is de borgstelling van een extra woning niet meer nodig.

De borgstellers zelf hoeven niks te betalen maar weten dat ze in principe tijdelijk hulp bieden om deze moeilijke periode te overbruggen.

Als u aan beide voorwaarden voldoet, is de kans groot dat wij een voorstel kunnen doen


Verspil geen tijd, doe nu meteen een aanvraag en wij gaan zo ver als mogelijk voor de beste oplossing!

*TIP! Indien u op dit moment een betalingsachterstand heeft maar er is nog geen officiële negatieve melding, zet dan alles op alles om bij te blijven met uw hypotheek en andere afbetalingsverplichtingen.