Bel ons! 078 480100
  • pbslide1

Negatieve Melding bij de Nationale Bank

Elke lening die mensen aangaan, een hypotheek, een leningen op afbetaling, kredietopeningen waaronder ook kredietkaarten vallen, worden centraal geregistreerd. Dit gegevensbestand wordt bijgehouden door de Nationale Bank van België. In de Centrale voor Kredieten aan Particulieren, afgekort CKP.

Soms kunt u, om wat voor reden dan ook, voor een voldongen feit komen te staan: u heeft een negatieve melding bij de Nationale Bank. U staat zogezegd op de ‘zwarte lijst’.

Wanneer komt u op de ‘zwarte lijst’?

Als u uw hypotheek of een andere lening(en) niet (tijdig) heeft kunnen betalen wordt u gemeld in het negatieve luik van het bestand. Deze melding krijgt u bij een betalingsachterstand van 3 maanden. U staat dan, zoals het in de volksmond wordt genoemd, op de ‘zwarte lijst’.

Als u op de ‘zwarte lijst’ terecht bent gekomen, wat zijn dan de gevolgen?

Als u een negatieve melding heeft dan kunnen de consequenties langdurig en zeer vervelend zijn. Kredietverstrekkers zullen u vaak geen nieuwe lening kunnen of willen aanbieden, zelfs niet als die hypotheek of lening qua maandlast veel gunstiger voor u is.

Hypo-Krediet.be helpt u graag dit probleem op te lossen.

Enkele belangrijke parameters:

  1. U bent eigenaar van een woning – of u kent iemand die eigenaar is (ouders, familie, vrienden) én die zijn bereid hun woning in onderpand te geven.
  2. De waarde van uw woning, of de woning die in pand wordt gegeven, moet een stuk hoger zijn dan de totale schuld die daar tegenover staat.
  3. Het onroerende deel van de nieuwe hypothecaire lening niet onder de 50% komen van de totale lening. 

Als u aan bovenstaande drie voorwaarden kan voldoen, is de kans een pak groter dat wij u kunnen helpen! Zodra de achterstand op de Hypotheek en of de leningen zijn weggewerkt, wordt de melding op de Nationale Bank geregulariseerd. Één jaar na de regularisatiedatum wordt de melding volledig geschrapt. Daarna is het voor u weer mogelijk om de lening te herfinancieren of een nieuwe lening aan te gaan. Natuurlijk is het zaak voor uzelf te bedenken wat de reden was van de melding op de Nationale Bank. En herhaling ten alle tijde te vermijden. Want geld lenen kost nu eenmaal geld!

Borgstelling – woning ouders, vrienden of kennissen.

Indien u zelf geen eigen woning heeft of uw woning heeft onvoldoende waarde ten opzichte van de totale schuld, dan kan de hulp van ouders, vrienden of kennissen uitkomst brengen. En kunnen zij, als zij bereid zijn om voor u borg staan, hun woning (tijdelijk) in borg geven. De duur van de borgstelling is minimaal één jaar, tot het moment dat uw melding(en) uit de CKP geschrapt zijn. Het is goed, dat wanneer deze optie wordt ingezet, er ook van te voren goed wordt gekeken, vanaf welk moment u weer zelfstandig een nieuwe financiering aan kan gaan. Waarom? Zodat de borgstellers ook de redelijke ‘zekerheid’ hebben dat u op een relatieve korte termijn weer op eigen benen kan staan. Bij een herfinanciering vervalt dus de borgstelling.

Verspil geen kostbare tijd! Doe nu meteen gratis een vrijblijvende aanvraag of bel ons voor een afspraak, wij begeleiden u graag om uiteindelijk tot een permanente oplossing te komen!

*TIP! Heeft u op dit moment een betalingsachterstand maar er is nog geen officiële negatieve melding? Zet dan alles op alles om bij te blijven met uw hypotheek en of andere afbetalingsverplichtingen. En neem direct contact met ons op!

*Check met deze link online of u een negatieve melding bij de Nationale Bank heeft.