Bel ons! 078 480100
 • pbslide1

Privacybeleid

Hypo-Krediet respecteert uw privacy en verwerkt uw persoonsgegevens daarom in overeenstemming met de AVG Wet (GDPR) die per 25 mei 2018 in voege is getreden. Persoonlijke identificeerbare gegevens worden ons bezorgd ofwel door uzelf, ofwel worden ze verzameld via het gebruik van cookies. Wij maken geen gebruik van via derden verkregen/aangekochte persoonsgegevens.

Doeleinden verwerking persoonsgegevens

Als u uw contactgegevens doorgeeft, gebruikt Hypo-Krediet dit om met u te communiceren over:

 • de beoordeling van een eventuele kredietaanvraag door ons en/of door een kredietverstrekker die op dat moment inzage krijgt in uw gegevens;
 • uw lopende kredieten c.q. overeenkomsten met de kredietverstrekkers;
 • het verstrekken van informatie over nieuwe producten, diensten en aanbiedingen van Hypo-Krediet;
 • informatie in het kader van onze zorgplicht
 • het evalueren van de doeltreffendheid van onze website

Hypo-Krediet dient gegevens die verzameld worden met het oog op het afsluiten van een kredietovereenkomst, te kunnen doorgeven aan o.a. kredietverstrekkers voor wie wij als onafhankelijk kredietmakelaar optreden. Ook zullen wij uw gegevens doorgeven aan financiële dienstverleners die noodzakelijk zijn voor de voortgang en verwerking van uw kredietdossier, bijvoorbeeld notarissen en/of schatters. In geen geval verkoopt Hypo-Krediet uw persoonsgegevens aan derden.

Verwerkingsgrond van uw persoonsgegevens

Wij verzamelen, bewaren, gebruiken en verwerken uw persoonsgegevens

 • op basis van uw toestemming:
  • om u een voorstel te kunnen doen naar aanleiding van uw aanvraag via onze website
  • om eventueel contact met u te kunnen opnemen in het kader van een consultatie;
  • om u nieuwsbrieven te sturen;
  • om te antwoorden op elke andere vraag die u zou kunnen stellen, bijvoorbeeld via het contactformulier.
 • op basis van precontractuele maatregelen of de uitvoering van een overeenkomst die u heeft gesloten met een kredietverstrekker, om ons alle informatie te verstrekken die nodig is om u te kunnen adviseren over en begeleiden bij het afsluiten van het benodigde krediet of om met u te kunnen communiceren in het kader van onze dienstverlening;

Welke rechten heeft u?

Hypo-Krediet heeft maatregelen getroffen om tegemoet te komen aan uw rechten als klant. U hebt het recht om te weten waarom uw persoonsgegevens nodig zijn, wat ermee gebeurt en hoe lang deze worden bewaard. Specifieker komt het op het volgende neer:

 • Recht op inzage: u kunt een verzoek indienen om inzage in de gegevens die we van u verwerken.
 • Recht op rectificatie en aanvulling: u hebt het recht om uw persoonlijke gegevens aan te vullen, te corrigeren, te verwijderen of te blokkeren wanneer u maar wilt.
 • Als u ons toestemming geeft om uw gegevens te verwerken, heeft u het recht om die toestemming in te trekken en uw persoonlijke gegevens te laten verwijderen.
 • Recht op dataportabiliteit: u hebt het recht om al uw persoonlijke gegevens op te vragen bij de Verwerkingsverantwoordelijke en deze in zijn geheel over te dragen aan een andere Verwerkingsverantwoordelijke.
 • Recht op bezwaar: u kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens. Wij komen hieraan tegemoet, tenzij er gegronde redenen voor verwerking zijn.

Indien u van één van deze rechten gebruik wilt maken, gelieve u een e-mail inclusief kopie van uw ID te sturen naar: info@hypo-krediet.be o.v.v. ‘Persoonsgegevens’.

Beveiligingsmaatregelen

Uw persoonsgegevens worden bij ons goed beschermd. Onze website werkt onder een beveiligde internetverbinding, met een zogenaamd SSL-certificaat. Dit kunt u zien aan het ‘HTTPS’ en het slotje dat voor de url staat. Het aantal personen met toegang tot uw persoonsgegevens wordt binnen onze interne organisatie beperkt tot strict noodzakelijk.

Actualiseren privacybeleid

Wij zullen deze verklaring af en toe aan moeten passen, bijvoorbeeld als onze website of de regels rondom cookies wijzigen. We mogen de inhoud van de verklaringen en de cookies die opgenomen staan in de lijsten altijd en zonder waarschuwing vooraf wijzigen. U kunt deze webpagina echter altijd raadplegen voor het laatste beleid.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben, gelieve altijd eerst onze Data Protection Officer te contacteren. Dat kan via het algemene nummer van Hypo-Krediet of via info@hypo-krediet.be. Indien u een klacht wenst in te dienen is dit mogelijk via de Gegevensbeschermingsautoriteit. Zie website voor contactgegevens:  www.gegevensbeschermingsautoriteit.be